Behandlingsbänkar, extremt höjdintervall

Våra elektriska behandlingsbänkar med extremt höjdintervall är speciella på det sättet att de har ett höjdintervall på 42 – 92 cm (standard brukar vara 60 – 88 cm). Stativet är X-format, vilket gör att bänken går rakt upp och ned vid höjdjustering, utan att förflyttas något i längsled. Dessa bänkar kan även specialbeställas enligt kundspecifika önskemål t.ex gällande längd, bredd, polstertjocklek och stumhet.  Vi erbjuder även förmånliga leasingavtal som betalningsalternativ.