Elektriska behandlingsbänkar

I vårt utbud av elektriska behandlingsbänkar finner du bänkar med både normalt och extremt höjdintervall. Bänkarna med extremt höjdintervall är speciella på det sättet att de kan höjas och sänkas mellan 42 – 92 cm (standard brukar vara 60 – 88 cm). Vid kundspecifika önskemål gällande längd, bredd, polstertjocklek, stumhet mm, så kan dessa bänkar specialbeställas. Kontakta oss för offert.