Behandlingsbänkar, normalt höjdintervall

Våra elektriska behandlingsbänkar med normalt höjdintervall innebär ett höjdintervall på 60 – 88 cm, vilket brukar vara standard. Stativet är H-format, vilket gör att liggytan förflyttas något i längsled vid höjdjustering. Dessa bänkar kan även specialbeställas enligt kundspecifika önskemål t.ex gällande längd, bredd, polstertjocklek och stumhet.  Vi erbjuder även förmånliga leasingavtal som betalningsalternativ.